ONYX

Spavaće sobe
  • Prodaja po elementima
  • front elementa i vidljivi delovi korpusa lakirani UV lakom u visokom sjaju, 99.7% sjaja, četiri puta otporniji na fizička oštećenja u odnosu na standardno lakiranje ;
  • korpus elementa debljine do 25mm;
  • dubina unurašnjosti fioka 16cm ;